Small Business Calendar_2_Mon Start1_1 2013

1 de gener Any nou (E)

29 de març Divendres Sant (E)

1 d’abril Dilluns de Pasqua Florida (A)

1 de maig Festa del treball (E)

20 de maig Pasqua Granada (L)

24 de juny Sant Joan (A)

15 d’agost L’Assumpció (E)

11 de setembre Diada Nacional (A)

24 de setembre Festa de la Mercè (L)

12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya (E)

1 de novembre Tot Sants (E)

6 de desembre Dia de la Constitució (E)

25 de desembre Nadal (E)

26 de desembre Sant Esteve (A)

(E) Fiestas estatales
(A) Fiestas autonómicas (en Cataluña)
(L) Fiestas locales de Barcelona